Hirtshals Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

Næste Møde

Tirsdag d. 12.10.2021 kl.18.30
Foredrag " O. C. min far" v. Jane
Nprdsøen Willemoesvej 2, Hirtshals

 


Kommende møde
Tirsdag 9.11.21 kl.18.30
Foredrag "Grønland rundt" v, Erik Krage
Nordsøen

Andre meddelelser
Her finder du Program for 2021-22
Her finder du program for 2020_21
Her finder du program for 2019-20
Her finder du program for 2018-19
Her finder du tidligere programmer


Fiskekogebog oktober 2017. se opskrifterne her.
Velbekomme!

Møder i litteraturklubberne:

Ny klub: 

Næste møde 11.10.21 kl.13 hos Inger Albæk.

Gammel klub:
sommerferie.

Bestyrelsesmøde:
Næste møde bliver afholdt den 18.11.21 hos Gitte Sø.


                          


Arkiv
Se, hvad der gemmer sig i arkivet.
Fotos fra Meet the Danes in Hirtshals d. 3. maj 2015
Et fint arrangement. Stor ros til klubbens 'madhold'!

Vedtægter
Vedtægter og Håndbog findes på www.innerwheel.dk.  (lukkede del)
Læs retningslinjer for Hirtshals IW her. Her finder du, hvad der alene gælder for vores klub.
Bilag 1 :Klubbens Huskeliste
Bilag 2: dagsorden til generalforsamling

ISO


Retningslinjer for Hirtshals Inner Wheel Klub  
Ang klubvedtægter og Håndbog vedtaget okt 2016: Se innerwheel.dk.
Nedenfor er de aftaler, der alene gælder Hirtshals IW.
Se desuden bilag 1: Huskeliste og bilag 2: Dagsorden til generalforsamling

ad §1: Navn og hjemsted.
1. Klubbens navn er Hirtshals Inner Wheel Klub
2. Klubbens nummer er 117, distrikt 44
3. Klubbens charterdag er 22. maj 1976
4. Klubbens ordinære mødedag er anden tirsdag i måneden, kl. 18.30
5. Klubbens mødested er: Nordsøen, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals
6. Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune

ad § 3: Delegerede og andre møder
Ved forårsdistriktsmødet deltager vicepræsident og kommende sekretær. Klubben betaler fortæring for 2 personer, og distriktskassen betaler rejsegodtgørelse.
Ved efterårsdistrikts - og landsmøde deltager præsident og sekretær. Klubben betaler overnatning og fortæring. Landskassen betaler rejsegodtgørelse.
Delegeretmappen findes i 1 eks., og præsidenten sørger for, at den er ført a'jour.
Ved kæderoverrækkelse i distriktet deltager præsident og vicepræsident. Klubben betaler fortæring og rejsegodtgørelse.
Ved forfald udpeger bestyrelsen en afløser.
Ved charterfester og jubilæer i eget distrikt betaler klubben fortæring og kørsel (2 persner; distriktstakst)
Ved convention bestræber bestyrelsen sig på at sende 1 delegeret af sted. Bestyrelsen fastsætter evt tilskud til deltagelse.
Ved webmasterdag/-kursus i eget distrikt betaler klubben fortæring og kørsel for sin webmaster.

ad § 4 Medlemsforhold
Medlemsoptagelse: Procedure for optagelse af nye medlemmer uden Rotary-tilknytning: (marts 2012)
Bestyrelsen modtager forslag om nye medlemmer, og forslaget sendes fortroligt til alle klubbens medlemmer.
Evt. indsigelse skal være præsidenten  skriftligt i hænde inden næste møde. 
Bestyrelsen vurderer indsigelsen og tager evt en snak med de, der har gjort indsigelser. Indsigelser refereres ikke til klubben. 
Bestyrelsen indstiller nye medlemmer til optagelse. Først derefter kontakter præsidenten vedkommende. Henvendelse fra præsidenten kan suppleres med program o.lign.
Evt medlemsoptagelse.
Ved optagelsen får det nye medlem: charterbrev, emblem, medlemsfortegnelse, rose og navneskilt.
Orlov
Ønsker et medlem orlov bevilges dette af klubbens præsident og /eller bestyrelse.
Ønskes der mulighed for at være aktiv under orlovsperioden samt at bevare stemmeret, betales der fuldt kontingent. - Ønskes dette ikke, betales kun det, som klubben skal betale til distriktet.
Valg til bestyrelsen
Alle aktive medlemmer, der har været medlem af Inner Wheel mindst ét år, kan vælges til bestyrelsen. Valget foregår skriftligt i februar. Valgliste udsendes med månedsbrevet for januar. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Præsidenten skal have deltaget i bestyrelsesarbejde i Inner Wheel i en periode af mindst ét år.
Bestyrelsen kan bevilge fritagelse fra bestyrelsesarbejdet for et år ad gangen. Frabeder et medlem sig valg til bestyrelsen, skal det meddeles skriftligt med begrundelse til præsidenten ultimo december.
Valg af suppleant til bestyrelsen: Det medlem, der opnår 5. flest stemmer ved valget i februar, indtræder som suppleant i bestyrelsen ved et andet bestyrelsesmedlems længerevarende fravær. Bestyrelsen konstituerer sig derefter. (13.06.2017) 
Valg af webmaster: Webmaster vælges på generalforsamlingen i juni måned. Max 4 år. Dispensation kan gives.

ad§ 5 Generalforsamling (se forslag til dagsorden bilag 2.)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt præsidenten skriftligt senest på tidspunktet for majmødet.

ad §6 Klubbens daglige ledelse

I klubbestyrelsen varetager pastpræsidenten ISO-opgaverne.
Ved stemmelighed i klubbestyrelsen er præsidentens stemme afgørende. 
Målsætning for klubbestyrelsen
Bestyrelsen forpligter sig til at informere alle medlemmer hurtigst muligt om forestående arrangementer i IW-regi.
Bestyrelsen skal bestræbe sig på at få så mange af klubbens medlemmer som muligt aktiverede i forskellige udvalg.
Webmaster kan deltag ad hoc i bestyrelsesmøder. Er dog uden for bestyrelsen og har ikke stemmeret.
  

  
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Instagram
  YouTube
Opdateret: 16.09.2021
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS