Hirtshals Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

Næste Møde

Tirsdag d. 12.10.2021 kl.18.30
Foredrag " O. C. min far" v. Jane
Nprdsøen Willemoesvej 2, Hirtshals

 


Kommende møde
Tirsdag 9.11.21 kl.18.30
Foredrag "Grønland rundt" v, Erik Krage
Nordsøen

Andre meddelelser
Her finder du Program for 2021-22
Her finder du program for 2020_21
Her finder du program for 2019-20
Her finder du program for 2018-19
Her finder du tidligere programmer


Fiskekogebog oktober 2017. se opskrifterne her.
Velbekomme!

Møder i litteraturklubberne:

Ny klub: 

Næste møde 11.10.21 kl.13 hos Inger Albæk.

Gammel klub:
sommerferie.

Bestyrelsesmøde:
Næste møde bliver afholdt den 18.11.21 hos Gitte Sø.


                          


Arkiv
Se, hvad der gemmer sig i arkivet.
Fotos fra Meet the Danes in Hirtshals d. 3. maj 2015
Et fint arrangement. Stor ros til klubbens 'madhold'!

Vedtægter
Vedtægter og Håndbog findes på www.innerwheel.dk.  (lukkede del)
Læs retningslinjer for Hirtshals IW her. Her finder du, hvad der alene gælder for vores klub.
Bilag 1 :Klubbens Huskeliste
Bilag 2: dagsorden til generalforsamling

ISO


Bilag 1: Klubbens huskeliste (redigeret maj 2021) – listen er et bilag til klubbens retningslinjer/vedtægter 

 

Klubbens start 

Hirtshals Inner Wheel klub er chartret 22. maj 1976. Gudmor var Grethe P, Sæby (død juni 2010).

Arkiv

Skriftligt materiale i papirudgave eller elektronisk foreligger hos klubbens arkivar (p.t. Kirsten R.). 

Broderede bannere m.m. Store bannere købt 2014 

Fotos 

Mappe fra charterfest den 22.05.76 

Mappe med materialer fra jubilæer 

Månedsbrev fra generalforsamling incl samtlige bilag og regnskab 

Det lovmæssige materiale (se håndbog) 

Røde hæfter med julesange (festudvalget) 

Ekstra højskolesangbøger plus nummerliste (VP)

Nåle, emblemer, bjælker 

Købes hos Jysk Emblemfabrik. www.jef.dk (foreninger). JEF laver ikke bjælketypen til den nuværende kæde mere, så bjælkerne  købes og graveres hos Hassing. Ved overgang til ny kæde bruges ny bjælketype fra JEF.

Hjemmeside-adresser

Hjemmesider findes både som åbne og lukkede. 

Dit log-in består af medlemsnummer og efternavn med stort forbogstav 

www: Innerwheel.dk – distrikt44.innerwheel.dk - Hirtshals.innerwheel.dk

Facebook sider 

Man kan blive medlem i FB-grupperne Inner Wheel Danmark og Inner Wheel Danmark Distrikt 44.

Fravær u/afbud 

Framelding skal ske inden for den oplyste tidsfrist på klubbens hjemmeside - som regel senest fredagen før inden kl. 12.00. Ved senere afbud ringer man til klubmester og overfører kuvertprisen (pt. 140 kr.) til klubbens bankkonto.

IW-møder, valg af sange 

1. sang udvælges af medlem, der har dagens digt. 

2. sang udvælges af medlem, der har 3. min.

Højskolesangbogen

Der er indkøbt 30 højskolesangbøger, som tilhører Inner Wheel Hirtshals. Bøgerne er nummererede 1-30. Højskolesangbogen  udleveres til nye medlemmer og leveres tilbage til klubben ved udmelding. VP sørger for at udlevere/inddrage bøgerne og holder  nummerlisten ajour. 

Man har hver især sin højskolesangbog med til møde. 

IW-sangbøgerne er tilgængelige og opbevares af VP,pt. har vi 6 sangbøger ekstra.

Udmeldelse 

Udmeldelse med virkning for det kommende klubår skal være klubbens kasserer i hænde senest 30. juni.  Et medlem, der melder sig ud af klubben, får en rose ved det sidste møde, som vedkommende efter sin udmeldelse deltager i. 

Orlov 

Jf. Hirtshals Inner Wheels Retningslinjer § 4 kan medlemmer bevilges orlov.  

Anmodning om orlov for det kommende år sker ved skriftlig henvendelse til præsidenten senest 30. juni.


 

Der er jf. retningslinjerne to former for orlov:  

Orlov med fuldt kontingent: Man ønsker at have mulighed for at være aktiv i orlovsperioden og man bevarer samme rettigheder  og muligheder, som ved almindeligt medlemskab. Man har ”stående afbud” til alle klubbens møder og aktiviteter (også klubber i klubben) og skal aktivt give tilkende, hvis man ønsker at deltage i et møde/en aktivitet. Ved deltagelse i klubmøder skal man  henvende sig til klubmester.  

Orlov hvor man kun betaler distriktsdelen: Man ønsker ikke mulighed for at være aktiv i klubben/klubbens aktiviteter i  orlovsperioden. Man har fortsat adgang til hjemmesider, men modtager ikke øvrig post fra klubben. Ved henvendelse til  klubmester kan man i orlovsperioden deltage som gæst i et enkelt klubmøde.  

Distriktsbetalingen andrager pt. 400 kr. plus 60 kr. til landsindsamling. 

Et medlem, der bevilges orlov, får en rose ved det sidste møde, som vedkommende deltager i inden orlovsstart. 

Introduktion af nye  medlemmer

Vi tilsigter at få to nye medlemmer pr. år. Potentielle nye medlemmer inviteres med til klubmøder og tildeles i de første måneder  en mentor, som er den person, der har foreslået det nye medlem, alternativt et bestyrelsesmedlem.  Dette følges op at et intromøde for et eller flere af de nye (senest tilkomne) medlemmer. Intromødet holdes af P og endnu et  bestyrelsesmedlem. 

Gaver og blomster,  priser

Beløbet til en gave/buket/gavekort er p.t. ca. 200 kr. Bestyrelsen ”pristalsregulerer” beløbet efterhånden. Markeret i det følgende med *.

Fødselsdage 

Runde fødselsdage fra 50 år samt halvrunde fra 75 år: blomst* som P afleverer eller sender på selve dagen eller andet passende  tidspunkt efter aftale med fødselaren.

Sygdom 

Ved længerevarende sygdom/hospitalsindlæggelse: blomst eller gavekort*.

Dødsfald 

Kondolence ved  

partners død

Bårebuket*. Bestyrelsen bør være repræsenteret i kirken. 

Buket* der overbringes af et bestyrelsesmedlem på passende tidspunkt.

Kædeoverrækkelse i  egen klub 

Kommende præsident får en langstilket rose. Webmaster får en buket*.

Valg til bestyrelse 

Ved valg til bestyrelse opfordres kasserer til at lade sig vælge for 2 år, for dermed at undgå det omfattende papirarbejde i banken  i forbindelse med kassererskifte.

Jule - og sommermøde i  privat hjem 

Værtindegave* i form af blomst eller gavekort.

Fællesmøder

Afholdes årligt på skift i rækkefølgen Skagen – Sindal – Hirtshals. Distriktspræsidenten er gæst. Arr. klub sørger for en gave* til  DP. Festudvalget sørger for bordpynt, bordkort og diverse efter aftale med bestyrelsen.

Jubilæer i naboklubber 

Inviteres vi, sørger bestyrelsen for at sende en hilsen*.

Julehilsner til og fra  andre klubber 

P sender hilsen pr. mail eller julekort. Julekorrespondancen lægges af P i præsidentmappen til orientering for den kommende P.


Velgørende formål 

Fadderskab 

Årsindsamling

IW - dag (januar): donation på ca. 3000 kr. 

S. Janaki Rama, India (født 2010) - pt.1.560 kr. årligt. 

Verdens Børn – pt. 150 kr. årligt. 

Årsindsamling Danmarks IW-klubber - pt. 60 kr. pr. medlem.
 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Instagram
  YouTube
Opdateret: 16.09.2021
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS